Política de Privacitat

Mitjançant aquesta web, no es recullen dades personals dels usuaris sense el seu coneixement ni es cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir millor servei i fer un ús més senzill, s’analitzen el número de pàgines visitades, el número de visites i l’activitat dels visitants i la seva freqüència. Són dades facilitades gràcies al teu proveidor d’internet i recptades via eines d’anàlisi estadístic.

Llet Crua no utilitza cookies per a recollir informació dels usuaris ni IPs d’accés. Només utilitzem cookies pròpies i amb finalitat tècnica.

La web de Llet Crua té enllaços a altres webs que tenen la seva política de privacitat i de la que no ens fem responsables.

Tal i com mana l’article 5 de la LOPD, cal informar que les dades de caràctes personal que es recullen directament gràcies a la participació de l’usuari seran tractats de manera confidencial i quedaran incoroporats als arxius de Llet Crua amb la finalitat expresada en el Registre de protecció de dades. No utilitzarem aquestes dades per a finalitats incompatibles amb les que ja t’hem explicat.

Els usuaris que ho vulguin poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició amb aquest fitxer adreçant-se a Llet Crua, c/ Cáceres, 14. 0828 Barcelona o enviant un mail a info@lletcrua.cat.